Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

68. Konkurrenceudsættelse - Storkøkken

Sagsnr.: 27.36.24-A00-1-14 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Konkurrenceudsættelse - Storkøkken