Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

66. Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2212-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog d. 1. april en række besparelser på handicap- og psykiatriområdet. Social og Sundhedsudvalget følger udviklingen, og forvaltningen har i løbet af maj foretaget en evaluering på de decentrale tilbud. Der fremlægges en status på udmøntningen af besparelserne.

Sagsfremstilling

Det følger af Byrådets beslutning d. 1. april, at besparelserne udmøntes som a) konkrete besparelser, b) generelle personalereduktioner og c) engangsbesparelser i 2014 jf. nedenstående oversigt:

 

[image]

I forbindelse med forberedelsen og vedtagelsen af et så omfattende sparekatalog er det svært at forudsige og beskrive alle konsekvenser, og ofte viser der sig ved udmøntningen uforudsete hindringer, men også andre muligheder for løsninger, end de der blev forudsat ved beskrivelsen og vedtagelsen af forslagene.
 
På nuværende tidspunkt er der stadig planer og aftaler, som ikke er endeligt på plads, men det følger af den status, der gives på mødet, at udmøntningen er i fuld gang.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Udmøntning SOS - Bilag