Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

61. Orientering om godkendte private leverandører - fritvalg

Sagsnr.: 27.39.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om godkendte private leverandører - fritvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om nye godkendte private leverandører af hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.

Sagsfremstilling

Dino Rengøring er pr. 1. april 2014 godkendt til praktisk hjælp i områderne Øst og Vest.  
Bells Rengøring er blevet godkendt som leverandør af praktisk hjælp i hele Herning Kommune pr. 1. juni 2014. Bells Rengøring har hidtil fungeret som underleverandør for Jobsensor. Grundet at Jobsensor har opsagt kontrakten med Herning Kommune, har Bells Rengøring valgt at blive godkendt i stedet.

 

Nedenstående private leverandører er allerede godkendt:

 

Personlig pleje og praktisk bistand:

  • Privat Pleje og Omsorg

  • Spar 2

  • Svane Service

 

Praktisk bistand:

  • ABJ-Rengøring

  • BR-Service

  • Flexipleje

  • Toms Rengøring

  • Vikar- og hjemmeservice MIDTVEST

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.