Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

70. Social- og Sundhedsudvalgets studietur

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til datoer og rejsemål for Social- og Sundhedsudvalgets studietur

i efteråret 2014 fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere udtrykt ønske om at gennemføre en studietur i efteråret 2014.

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres i et af følgende tidsrum:

1) Onsdag den 5. november til og med lørdag den 8. november (hjemrejsedag)

2) Søndag den 16. november til og med onsdag den 19. november (hjemrejsedag).

Social- og Sundhedsudvalgets møde 19. november 2014 bliver holdt i løbet af studieturen eller på hjemturen.

Forslagene kolliderer ikke med møder i andre fagudvalg, som medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget skal deltage i.  

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er Holland, og at et af besøgsmålene bliver demenslandsbyen De Hogeweyk i byen Weesp en halv times kørsel fra Amsterdam. Demenslandsbyen - eller plejehjemmet - har udviklet en banebrydende måde at drage omsorg for mennesker med demens. To centrale principper ligger til grund for stedets design og pleje. For det første en målsætning om at afbøde angst, forvirring og vrede ved at skabe et trygt, velkendt og menneskeligt miljø. For det andet en målsætning om at maksimere livskvaliteten hos de mennesker, som bor på plejehjemmet, ved at sørge for at holde alle aktive og fokusere på det, beboerne kan.

Udover demenslandsbyen kan et interessant fokus på studieturen være misbrug og udsatte, alternativt psykiatri, udviklingshæmning og/eller autisme.

Studieturen bliver arrangeret af Det Danske Kulturinstitut.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for foreløbigt program samt budgetoverslag for studieturen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvornår studieturen skal finde sted
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med Holland som rejsemål
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at Social- og Sundhedsudvalget fastlægger studieturen i perioden ultimo marts – primo april 2015.