Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

60. Opfølgning på temadrøftelse om hjemmeplejen

Sagsnr.: 27.36.04-G01-2-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Opfølgning på temadrøftelse om hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget havde på sit møde d. 7. maj 2014 (punkt 42) en temadrøftelse omkring hjemmeplejen.

 

I den forbindelse var der ønske om opfølgning på midlertidig hjemmehjælp og brugerbetaling samt opfyldelse af borgernes individuelle ønsker i forhold til tidspunkt for morgenvækning.

 

Social- og Sundhedsudvalget får hermed en opfølgning på forespørgslerne.

Sagsfremstilling

Midlertidig hjemmehjælp og brugerbetaling

Når en borger får bevilget midlertidig hjemmehjælp, kan borgeren blive opkrævet en brugerbetaling på maksimalt 195 kr. i timen. Borgerens egenbetaling beregnes overordnet på grundlag af borgerens indkomst to år tidligere.

 

I Herning Kommune beregnes en eventuel brugerbetaling i forhold til alle ydelser under midlertidig hjemmehjælp. Det vil sige, hvis en borger midlertidigt har behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

 

Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen kan fastsætte andre regler jf. nedenstående:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal opkræves betaling for hjælp, der ydes midlertidigt efter servicelovens § 83, stk. 1, herunder om der opkræves betaling for enkelte ydelseskategorier, og om der skal fastsættes en minimumsgrænse for, hvornår der opkræves betaling. 

I 2013 var den samlede brugerbetaling på ca. 130.000 kr. og dette beløb var fordelt ud på 188 borgere. Den gennemsnitlige brugerbetaling pr. borger var ca. 700 kr. Det højeste beløb var ca. 8.800 kr.

 

Opfyldelse af borgernes ønsker omkring tidspunkt for morgenvækning

Som udgangspunkt opfyldes den enkelte borgers ønske i forhold til tidspunktet, hvor den pågældende ønsker at komme op. I hjemmeplejen skal borgeren være oppe senest kl. 10.30 og det vil som udgangspunkt være dem, der ønsker at sove længe, der kommer senest op. Der kan være tilfælde, hvor en hjælper først har hjulpet med morgenmad og medicin, hvorefter der senere kommer hjælp til plejen og/eller påklædning.

 

De borgere, der skal på daghjem, kommer som regel først op, da de skal være klar til at komme med bussen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.