Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

58. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Inge Voer Laursen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.

Nøgletallene forelægges hermed til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres udvalgte nøgletal for 2014 under følgende emner:

  • overordnede nøgletal for økonomi og befolkning

  • hjemmehjælp og sygepleje

  • sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring

  • træning og madservice

  • plejeboliger

 

Der kan specielt fremhæves:

  • stigningen i antallet af sygeplejeydelser (figur 5)

  • stigningen i andelen af hjemmehjælp, der bliver udført af privat leverandør (figur 7)

  • faldet i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser (tabel 5)

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Nøgletal - endelig udgave, juni 2014