Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Leve-bo-miljøer - orientering om den fysiske indretning.

78. Udviklingen i plejeboligbehovet

79. Nationale mål for sundhedsvæsenet

80. Afrapportering fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

81. Orientering om revisionsberetning om gennemgang af sociale udgifter omfattet af statsrefusion.

82. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

83.

84. Personsag