Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83.

Sagsnr.: 27.00.00-G01-48-17 Sagsbehandler: Ejnar Tang