Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Leve-bo-miljøer - orientering om den fysiske indretning.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

Leve-bo-miljøer - orientering om den fysiske indretning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om den fysiske indretning af leve-bo-miljøer.

Sagsfremstilling

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 21. juni 2017 blev der fremsat ønske om at få en orientering om den fysiske indretning af leve-bo-miljøerne på plejecentrene.

 

Jens Bech Vestergaard deltager under sagens behandling med henblik på at give den ønskede orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Anne Marie Christensen (A) udtrykker bekymring for driftsøkonomien i leve-bo miljøerne.