Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

78. Orientering om tiltag på madområdet, Sundhed og Ældre

79. Orienteringssag vedrørende etablering af akutteam

80. Status vedr. Bytoften Bo- og Aktivitetescenter

81. Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

82. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer