Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

82. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status for skæve boliger i Bethaniagade, Herning.

 

Orientering om organisationstjek i Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Til efterretning.


Endvidere spørgsmål vedr. Lind Plejecenter, Nørregades Plejehjem, nøglesystemet på ældreområdet samt serviceniveau for rengøring på plejecentre.