Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Status - ny varmestue og herberg i Bethaniagade

72. Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

73. Generationernes Hus

74. Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar

75. Handleplan på hjælpemiddelområdet

76. Konsekvenser af ændring af bygningsreglement - BR18

77. Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

78. Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

79. Omdannelse af FællesServicecenter til en forening

80. Orientering om revisionsberetning - revision af sociale udgifter omfattet af statsrefusion 2019

81. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer