Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Status på plejecentre i Herning Kommune i relation til TV-dokumentar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Sagsresume

Ultimo juli 2020 viste TV2 dokumentarprogrammet ”Plejehjemmene bag facaden”.

Programmets indhold giver anledning til en drøftelse af, hvad / om udsendelsen giver anledning til handlinger / ændret adfærd i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Forholdene for ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre skal være gode og værdige. Både det politiske og det administrative arbejde er rettet mod opnåelse af dette.


TV2 programmet "Plejehjemmene bag facaden" viser eksempler på uværdig behandling af borgere.


Social- og Sundhedsudvalget tager med udgangspunkt i TV-programmet en drøftelse af, hvad / om det giver anledning til handlinger / ny adfærd i Herning Kommune.


Drøftelserne tager udgangspunkt i følgende:

  • Dialoger med Ældrerådet og Ældresagen
  • Administrative tiltag - drøftelser i ledergruppen og SektorMED i Sundhed og Ældre
  • Fokus på klageforhold - hvor mange modtages og hvordan håndteres de
  • Tilsyn
  • Ledelsesvurderinger


I dag foretages tilsynet på plejecentrene af Styrelsen for Patientsikkerhed og Herning Kommunes Tilsynsenhed. Til orientering for udvalget er vedlagt eksempler på rapporter fra de to tilsyn med henblik på synliggørelse af indhold og omfang af tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen drøftes.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.


På det kommende møde fremlægges redegørelser på udvalgte områder - herunder håndtering af klager.

Bilag

  • Tilsyn Engholm Centret 20 jan 2020
  • Årsrapport tilsyn SUÆ 2018 version 2 2 (002)