Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Status - ny varmestue og herberg i Bethaniagade

Sagsnr.: 03.10.02-P35-2-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Status - ny varmestue og herberg i Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 1. april 2020, punkt 38, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget skulle indgå i organiseringen af den videre opgave i forhold etablering af nybyggeri i Bethaniagade til varmestue og herberg.


Social- og Sundhedsudvalget præsenteres på mødet for en status for arbejdet med planlægningen af byggeriet.

Sagsfremstilling

Efter udvalgsmødet den 1. april 2020 er der nedsat en referencegruppe for byggeriet. Referencegruppen består af bestyrelsesformanden for Blå Kors Varmestue, Birger Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard og direktør Søren Liner Chrisensen.


Referencegruppen havde første møde den 29. juni 2020, hvor der blev givet en status for projektet.


Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet blive præsenteret for samme status.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering om status for byggeriet i Bethaniagade bliver taget til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.