Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. august 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget drøftede budgetlægningen for 2021 - 2024.


Administrationen orienterede om fusion i socialpsykiatrien pr. 15. august 2020, hvor Skovlyset og Skiftesporet bliver til ét samlet center.