Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

39. Placering af nyt plejecenter i Herning Kommune

40. Orientering om behov for nyt hjælpemiddeldepot

41. Egenbetaling ved midlertidige ophold

42. Prioritering af midler til frivilligt social indsats i 2020 og 2021

43. Udskiftning af bilparken i Hjemmeplejen og Sygeplejen

44. Fritvalgsområdet - Opsigelse af kontrakt

45. Midlertidige hjælpemidler

46. Henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg om eventuelt besøg i Herning Kommune

47. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

48. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer