Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

46. Henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg om eventuelt besøg i Herning Kommune

Sagsnr.: 00.05.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Henvendelse fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg om eventuelt besøg i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL har i brev af 29. marts 2019 fremsendt henvendelse fra Sundheds- og Ældreudvalget i KL, som påtænker besøg i kommunerne og i den forbindelse efterlyser mulige emner for et eventuelt besøg i Herning Kommune.

 

Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af emner, som kunne være interessante for KLs Sundheds- og Ældreudvalg ved et besøg i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I brevet af 29. marts 2019 fremgår det, at Sundheds- og Ældreudvalget er i gang med at definere indsatsområder for nuværende valgperiode ud fra følgende hovedoverskrifter:

  • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
  • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
  • Et godt og selvstændigt ældrelive med respekt for den enkelte.

 

Forslag til emner skal være indsendt til KL senest den 12. juni 2019. KL gør i brevet opmærksom på, at man desværre ikke kan nå at besøge alle kommuner i valgperioden, men vil forsøge at debattere så mange forskellige temaer som muligt i alle del af landet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget fastlægger emner, som kan indgå i et eventuelt besøg fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Følgende emner meldes tilbage til KLs Sundheds- og Ældreudvalg:

·       Livsfaser – kobling mellem socialområdet og ældreområdet.

·       Udvikling af det nære sundhedsvæsen – krav / udfordring i forhold til det rette kompetenceniveau i kommunerne herunder rekrutteringsudfordringen.

·       Persondataforordring kontra den helhedsorienteret indsats for borgeren

·       Akutteam – samlet for somatisk og psykiatrisk indsats.

 

Bilag

  • KL 290319 besøg KLs Sundheds og Ældreudvalg