Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

42. Prioritering af midler til frivilligt social indsats i 2020 og 2021

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Prioritering af midler til frivilligt social indsats i 2020 og 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget reduktion af §18-puljen til frivilligt social indsats med virkning fra 2020.

 

Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til prioritering af midler til puljen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møder i 2018 besluttet at reducere § 18 midlerne - først med 500.000 kr. (19. september 2018, lukket punkt 94) og herefter med 800.000 kr. (11. december 2018 pkt. 116). På mødet den 3. april 2019 (pkt. 37) blev udfordringerne drøftet. Der fremlægges forslag om tilførsel af midler og prioritering af disse i år 2020 og 2021.

 

Puljen til §18, der bruges til støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020 er på 2.038.000 kr.

 

Administrationen foreslår at puljen i 2020 kan tilføres følgende midler:

  • overførsel af besparelsen på klippekort til friplejeboliger i 2020 og i 2021 - giver hvert år 400.000 kr. Besparelsen blev besluttet på mødet den 20. februar 2019, punkt 10.
  • midlerne afsat til dialogmøde omkring §18 ved bevillingen af midler for 2019, bruges til uddeling til foreninger. Besluttet på mødet den 11. december 2018, pkt. 114. Restbeløb på 46.000 kr.

 

Med ovenstående vil puljen for 2020 således være på 2.484.000 kr.

 

Prioritering af anvendelse af midlerne:

  • De tre foreninger, der har aftaler, får et beløb svarende til den oprindelige aftale. Huset 400.000 kr., Selvhjælp 350.000 kr. og Frivilligcenter Herning 700.000 kr. I 2019 har der været givet forhøjet tilskud til Selvhjælp Henring og Frivillighedscenter Herning.
  • Midlerne til foreningerne med kontaktpersonordning fastlægges ved behandlingen af ansøgninger i december 2019.

 

Dermed sikres, at der fortsat er midler til alle målgrupper jf. fordelingsprincipperne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget flytter besparelsen på 400.000 kr. fra klippekortordning til friplejehjem til §18-puljen i 2020 og i 2021,
at administrationen afholder udgifter til dialogmøder.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.