Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

44. Fritvalgsområdet - Opsigelse af kontrakt

Sagsnr.: 27.36.04-Ø54-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Fritvalgsområdet - Opsigelse af kontrakt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har den 1. april 2019 modtaget en opsigelse fra fritvalgsleverandøren Flexipleje med virkning fra den 28. juni 2019.

Sagsfremstilling

Flexipleje begrunder opsigelsen med, at det er svært for et mindre firma at skulle kunne levere indsatser til borgere i hele Herning Kommune.

 

Ved opsigelsestidspunktet havde Flexipleje 7 borgere tilknyttet. Visitationsenheden kontakter borgerne med henblik på hjælp til valg af ny leverandør.

 

Flexipleje har været leverandør af praktisk hjælp på fritvalgsområdet siden 1. januar 2014.

 

Herning Kommune har herefter kontrakt med følgende private fritvalgsleverandører:

 

Leverandører af pleje og praktisk hjælp

  • Privat Pleje og Omsorg

 

Leverandører af praktisk hjælp

  • ABJ Rengøring
  • Akurat
  • Bell's Rengøring
  • JEK Rengøring

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.