Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. maj 2019
Mødested: Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Herning

Dagsordenpunkter

45. Midlertidige hjælpemidler

Sagsnr.: 27.60.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Midlertidige hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kvalitetsstandarden omhandlende midlertidige hjælpemidler fremlægges hermed til anden behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På sit møde den 20. februar 2019 førstebehandlede Social- og Sundhedsudvalget en ny kvalitetsstandard omhandlende midlertidige hjælpemidler som punkt nr. 11. Udvalget sendte herefter kvalitetsstandarden til høring i Herning Kommunes Ældreråd.

 

Ældrerådet har på sit møde den 6. marts 2019 behandlet sagen. På mødet besluttede Ældrerådet ikke at afgive høringssvar.

 

Handicaprådet har på møde den 28. marts 2019 behandlet sagen. Handicaprådet har i sit høringssvar angivet, at der er behov for en tydeliggørelse af reglerne på området. Administrationen følger op på at information om finansiering af midlertidige hjælpemidler fremgår tydeligt af hjemmesiden og andre relevante informationskilder.

 

Kvalitetsstandarden fremlægges hermed til anden behandling og endelig godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Der udarbejdes svar til Handicaprådet.

Bilag

  • KVS §113b - midlertidige hjælpemidler - tilrettet
  • Høringssvar fra Handicaprådet - midlertidige hjælpemidler