Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

44. Årsrapport tilsyn 2014 på § 85 tilbud (bostøtte) og Plejecentrene

45. Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksen området

46. Forårsopfølgning 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område

47. Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

48. Projektbevillinger fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

49. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

50. Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

51. Strategi på misbrugsbehandlingsområdet- endelig godkendelse

52. Grønt Regnskab 2014

53. Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

54. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer