Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

53. Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

Sagsnr.: 29.06.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har fremsendt spareplan 2015 - 2019 til høringsberettigede parter med henblik på mulighed for at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 28. april 2016 modtaget Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019.

 

Der er tale om Koncernledelsens oplæg af 27. april 2015, som er fremsendt til de høringsberettigede parter med mulighed for at afgive et høringssvar inden den 8. maj 2015 kl. 12.00.

 

Administrationen har igangsat en gennemgang af materialet og vil forsøge at fremsende materialet til udvalget forud for mødet den 6. maj 2015. Da der er tale om et omfattende høringsmateriale er det muligt, at resultatet af gennemgangen først fremlægges på selve udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der er ønske om at afgive høringssvar til spareplanen for 2015 - 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der udarbejdes høringssvar.

Bilag

  • RM spareplan 2015 2019