Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

52. Grønt Regnskab 2014

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Grønt Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder hvert år Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.  

 

Grønt Overblik 2014 foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget. Ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

I forhold til Social- og Sundhedsudvalget kan der særligt fremhæves to elementer fra Grønt Regnskab. Det ene er, at LED-belysningen på udvalgte afsnit på Fuglsangsø Plejecenter som den mest miljøvenlige belysning er med til at påvirke kommunens CO2-udledning fra el- og varmeforbrug positivt. Det andet handler om, at lukning af ældre plejehjem og bygning af nye fører til reduceret energiforbrug.

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender Grønt Overblik.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Grønt overblik 2014