Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 6. maj 2015
Mødested: Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5, Herning

Dagsordenpunkter

49. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra Herning Frivillig Center

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Frivillig Center har de seneste seks år været tovholder på at samle interesserede frivillige foreninger til markering af "Frivillighedens Dag" på Torvet i Herning by. Der har typisk deltaget 45-50 foreninger.

 

Herning Frivillig Center søger om støtte til afholdelse af udgifter til Frivillighedens dag den 28. august 2015. Prisen for opstilling af telte og lydanlæg var 35.000 kr. i 2014. Lige som sidste år har Herning Frivillig Center ikke mulighed for at betale og søger om at få dækket udgifterne fra §18-restpuljen.

Sagsfremstilling

Frivillighedens Dag afholdes igen i år sammen med open-by-night i Herning by. Det er planlagt til afholdelse den 28. august 2015. På landsplan markeres dagen den sidste fredag i september.

 

I 2013 og 2014 har et privat teltudlejningsfirma opsat og nedtaget teltene, der bliver opstillet på Torvet. Social- og Sundhedsudvalget bevilgede i 2013 og 2014 35.000 kr. til en lignende ansøgning.

 

Herning Kommune uddeler hvert år midler (§ 18 midler) til frivilligt socialt arbejde. Der er uddeles penge af flere omgange. Hovedpuljen og innovationspuljen for 2015 er uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2014. Restpuljen kan foreningerne søge om den 17. august 2015. Restpuljen for 2015 er på 150.000 kr.

 

Administrationen anbefaler, at en del af restpuljen anvendes på afholdelse af Frivillighedens Dag i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 35.000 kr. fra restpuljen til afholdelse af Frivillighedens Dag 2015
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.