Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Regnskab 2015 og overførsler 2015-16 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

38. Sikring af budgetoverholdelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

39. Budgetmål 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

40. Opfølgning på anvendelse af Social- og Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

41. Serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri

42. Kompentencefordeling vedr. Servicelovens § 76a

43. SOSU-elevområdet

44. Revision af kvalitetsstandarder 2016 i Sundhed og Ældre

45. 2. behandling af ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig

46. 2. behandling af kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig

47. Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

48. Årsrapport Magtanvendelser 2015

49. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

50. Institutionssag