Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Opfølgning på anvendelse af Social- og Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på anvendelse af Social- og Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med budgetforliget 2016 fået tilført 1,5 mio. kr. pr. år i budgetårene 2016 - 19 for at give ekstra råderum på områder, hvor der skønnes at være et behov. På budgetkonferencen i april 2016 skal fagudvalgene præsentere deres planer for anvendelse af puljemidlerne.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. december 2015 blev det besluttet, at rådighedsbeløbene for budgetårene 2016-19 skal anvendes til udviklingsinitiativer.

 

Rådighedsbeløb 2016:

For 2016 er en andel af puljen på 0,8 mio. kr. afsat til tværfaglige udviklingsprojekter på Handicap- og Psykiatriområdet med inddragelse af ledere og medarbejderne.

En andel på 0,7 mio. kr. er afsat til anvendelse på Sundhed og Ældres område.

Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre giver en status på igangsatte og planlagte udviklingsinitiativer på mødet.

 

Rådighedsbeløbene 2017-19:

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbene for overslagsårene anvendes til etablering af en permanent investeringspulje. Puljen skal anvendes til udviklingsinitiativer, som er målrettet driften. Initiativerne skal have fokus på effekt og afkast. Afkastet skal samtidig være med til at sikre, at der også fremover kan afsættes ressourcer til investeringspuljen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationens indstilling om den fremtidige anvendelse af puljemidlerne drøftes og godkendes,
at indholdet af Social- og Sundhedsudvalgets præsentation på budgetkonferencen af planer for anvendelse af puljemidlerne drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, idet udvalget i forbindelse med de løbende kvartalsopfølgninger orienteres om den konkrete udmøntning.