Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Målopfølgning 2013 samt forslag til nye mål for 2015

23. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

24. Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

25. Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

26. Henvendelse fra Ældrerådet

27. Orientering om ældrepuljen

28. KL's sociale temamøde 22. og 23. maj 2014

29. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21. Økonomisag