Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. KL's sociale temamøde 22. og 23. maj 2014

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

KL's sociale temamøde 22. og 23. maj 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL afholder den 22. og 23. maj 2014 sit årlige temamøde.

 

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Pris: 3.995 kr. incl festmiddag, men excl. hotelværelse.

Foreløbigt program vedlægges.
 
Da der er åbnet for tilmelding den 28. februar 2013, anmodes om tilmelding på mødet, idet fordelingen af værelser foregår efter "først til mølle...." princippet.
 


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager stilling til deltagelse i mødet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet. Tilmelding foretages.

Bilag

  • Foreløbigt program - KL's sociale temamøde 2014