Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Orientering om ældrepuljen

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om ældrepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune får den 5. marts 2014 besked om, hvorvidt de ansøgte midler i ældrepuljen er bevilget. Administrationen orienterer på mødet om status for ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Administrationen orienterede om, at der endnu ikke er tilgået svar fra ministeriet.