Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Henvendelse fra Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Henvendelse fra Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende processen i forhold til ansøgning til ældrepuljen 2014.

 

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte henvendelsen med henblik på afgivelse af svar til Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har fået en henvendelse fra Ældrerådet.

 

I henvendelsen giver Ældrerådet udtryk for en manglende mulighed for afgivelse af høringssvar til den valgte prioritering af indsatser i ældrepuljen 2014.

 

Direktør og sundheds- og ældrechef har deltaget på et møde i Ældrerådet d. 15. januar, hvor puljen og processen blev skitseret. På den baggrund sendte Ældrerådet forslag til Social- og Sundhedsudvalget inden den endelige prioritering blev foretaget.

 

Grundet den komprimerede ansøgningsproces har det ikke været muligt efterfølgende at inddrage Ældrerådet yderligere.

 

Forløbet er dog ikke udtryk for den normale praksis i samarbejdet, idet Ældrerådet anses for at være god og konstruktiv samarbejdspartner.  

 

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til svar til Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Ældrerådet med henblik på afgivelse af tilbagemelding til Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Høringssvar, Ældrerådet
  • Udkast til svar til Ældrerådet