Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 5. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Ansøgning fra Herning Frivillig Center

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra Herning Frivillig Center

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Frivillig Center har de seneste fem år været tovholder på at samle interesserede frivillige foreninger til markering af "Frivillighedens Dag" på Torvet i Herning by. Der har typisk deltaget 45-50 foreninger.

 

Herning Frivillig Center søger om støtte til afholdelse af udgifter til Frivillighedens dag den 22. august 2014. Prisen for opstilling af telte og lydanlæg er 35.000 kr. i 2014. Lige som sidste år har Herning Frivillig Center ikke mulighed for at betale og søger om at få dækket udgifterne fra §18-restpuljen.

Sagsfremstilling

Frivillighedens Dag er ofte blevet afholdt sammen med open-by-night i Herning by. Det er planlagt til afholdelse den 22. august 2014. På landsplan markeres dagen den sidste fredag i september.

 

I 2013 har et privat teltudlejningsfirma opsat og nedtaget teltene, der bliver opstillet på Torvet. Social- og Sundhedsudvalget bevilgede på mødet den 20. marts 2013 37.000 kr. til en lignende ansøgning.

 

Herning Kommune uddeler hvert år midler (§ 18 midler) til frivilligt socialt arbejde. Der er uddeles penge af flere omgange. Hovedpuljen og innovationspuljen for 2014 er uddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2013. Restpuljen kan foreningerne søge om den 15. august 2014. Restpuljen for 2014 er på 250.000 kr.

 

Administrationen anbefaler, at en del af restpuljen anvendes på afholdelse af Frivillighedens Dag i 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der reserveres 35.000 kr. fra restpuljen til afholdelse af Frivillighedens Dag 2014.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.