Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

33. "Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig" - Sundhedsreform marts 2019

Sagsnr.: 29.00.00-G01-2-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

"Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig" - Sundhedsreform marts 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 26. marts 2019 aftale om en sundhedsreform - "Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig".

 

Administrationen vil på mødet orientere om indholdet i aftalen.

Sagsfremstilling

Aftalen indeholder følgende overskrifter

  • Styrkede patientrettigheder
  • En styrket psykiatri
  • Flere hænder
  • Forbedringer for patienterne i et nationalt sundhedsvæsen
  • Nærhed og sammenhæng
  • Den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet
  • De øvrige opgaver under Sundhed
  • Finansiering
  • Overgang til en ny struktur

 

Aftalen i sin helhed kan læses her http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/Marts/Reformaftale-fremtidssikrer-danskernes-sundhedsvaesen.aspx

 

Administrationen vil på mødet orientere om de væsentligste elementer i aftalen herunder delaftalen for det specialiserede socialområde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.