Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

34. Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur - marts 2019.

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur - marts 2019.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har den 20. - 22. marts 2019 gennemført studietur til København, Malmø og Lund med fokus på sundhedshuse.

 

Sagen fremlægges med henblik på evaluering af studieturen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets studietur startede onsdag den 20. marts 2019 i København med politisk møde på Christiansborg om sundhedsreformen samt et besøg på Københavns Kommunes kræftrehabiliteringscenter.

 

Den 21. og 22. marts 2019 var dagsordensat besøg i Malmø og Lund blandt andet med fokus på den svenske organisering af sundhedsindsatsen med besøg på Värdcentralen samt orientering om den primære sundhedsindsats i hjemmet med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen 20. - 22. marts 2019 evalueres.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet og evalueret.