Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

35. Oplæg til budgetkonferencen 8. april 2019.

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Oplæg til budgetkonferencen 8. april 2019.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Præsentation til budgetkonferencen drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet orientere om Social- og Sundhedsudvalgets temaer på Byrådets budgetkonference den 8. april 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.