Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

29. Politiske årsmål 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2020 skal fagudvalgene aflevere budgetforslag 2020 senest den 7. juni 2019. Materialet skal indeholde måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter relevante temaer for målene for 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets politiske årsmål 2020 er en del af det samlede budgetforslag 2020. Budgetforslaget vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. maj 2020.

 

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke politiske temaer der ses som de største udfordringer.

 

Med udgangspunkt i målene fra 2019 og perspektivnotaterne for 2020 kunne følgende være mulige måltemaer:

 

Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri:

 • Ambitioner for den nære psykiatri (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Ambitioner for handicapområdet (perspektivnotat 2020)
 • Frivilligområdet

 

Serviceområde 18: Sundhed og Ældre:

 • Rekruttering og fastholdelse (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen (perspektivnotat 2020)
 • Sundhedshus - evt. fællesmål med serviceområde 19 (mål 2019)

 

Perspektivnotater for serviceområde 13 og 18 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Administrationen udarbejder målbeskrivelser på følgende temaer:

 

Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri

 • Ambitioner for den nære psykiatri (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Ambitioner for handicapområdet (perspektivnotat 2020)
 • Frivilligområdet

 

Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

 • Rekruttering og fastholdelse (mål 2019 og perspektivnotat 2020)
 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen (perspektivnotat 2020)
 • Sundhedshus - evt. fællesmål med serviceområde 19 (mål 2019)

 

Forslag til målbeskrivelser fremlægges til behandling i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 28. maj 2019.

Bilag

 • Perspektivnotat B2020 SO13
 • Perspektivnotat B2020_SO18