Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. april 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

37. Aftalesag

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Aftalesag