Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Værdighedspolitik for ældreplejen

11. Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

12. Nyt informationsmateriale til borgerne om visitation til hjemmehjælp

13. Analyse af hjælpemiddelområdet

14. Ansøgning om støtte fra §18-midlerne

15. Projektmidler fra Forebyggelsesfonden - Lind Plejecenter

16. Socialstyrelsens centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

17. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

19. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

18. Godkendelse af midlertidig lejeaftale