Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Godkendelse af midlertidig lejeaftale

Sagsnr.: 27.00.00-A26-5-11 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Godkendelse af midlertidig lejeaftale