Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL afholder d. 12. - 13. maj 2016 sit årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL's sociale temamøde).

 

Konferencen afholdes som tidlige år i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Prisen for deltagelse er endnu ikke fastlagt.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at deltagelse drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.