Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Ansøgning om støtte fra §18-midlerne

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Ansøgning om støtte fra §18-midlerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Røde Kors - Herning har fremsendt en ansøgning om midler til frivillig socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven.

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtager hvert år flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som i den 3 årige Integrationsperiode via Røde Kors tilknyttes en kontaktfamilie/enkeltpersoner i lokalområdet.

 

For at blive del af det danske samfund og få skabt en velfungerende hverdag, støtter kontaktfamilierne nytilkomne flygtninge bl.a. i forhold til sproget, skikke, kulturen og det at få et netværk. Kontaktfamilierne kan være med til at løse konkrete praktiske udfordringer - det kan være at vise sin by frem - indkøbsmuligheder, bank, bibliotek og meget meget mere. Det er også at give hjælp til selvhjælp, nærvær og omsorg mennesker imellem, samtidig med et fokus på at bidrage med viden om det danske samfund.

 

Røde Kors finder kontaktfamilier, som matches med nytilkomne flygtninge/familier og står også til rådighed for kontaktfamilierne med råd og vejledning. I forlængelse af den 3 årige integrationsperiode bevarer kontaktfamilierne og flygtningefamilierne ofte kontakten.

 

For at understøtte det frivillige arbejde, som kontaktfamilierne udfører har Røde Kors ansøgt om midler til fællesarrangementer og aktiviteter. Det er aktiviteter, som har til formål at styrke netværksdannelse, give indføring i danske traditioner og samfundsforhold samt som noget nyt, at lave aktiviteter for flygtningebørn.  

I alt ansøges om 35.000 kr.

 

Der er ca. 70.000 kr. tilbage i restpuljen for §18 i 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Røde Kors m. underskrift