Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 3. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

12. Nyt informationsmateriale til borgerne om visitation til hjemmehjælp

Sagsnr.: 27.00.00-A50-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Nyt informationsmateriale til borgerne om visitation til hjemmehjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden har udarbejdet nyt informationsmateriale til borgerne omhandlende visitation til hjemmehjælp.

Sagsfremstilling

Visitationsenheden har udarbejdet nyt informationsmateriale til borgerne omhandlende visitation til hjemmehjælp. Materialet består af en brochure og en film.

 

Informationsbrochuren beskriver, hvordan visitation til hjemmehjælp foregår samt lidt om, hvilket indhold hjemmehjælpen kan have - eksempelvis levering af madservice og hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver.

 

Informationsfilmen viser, hvordan en visitationsproces forløber. Filmen ligger på Herning Kommunes hjemmeside. Dette link kan anvendes: http://sundhed.herning.dk/hjaelp-i-dit-hjem/hjemmehjaelp-og-pleje/visitation-til-hjemmehjaelp

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Nyt infomateriale - brochure
  • Nyt infomateriale - omslag