Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - høringssvar

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 5. marts 2014, punkt 21, den budgetmæssige udfordring på Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri.

 

Udvalget besluttede at sendes forslag til håndtering af udfordringen til høring i Handicapråd, Udsatteråd samt i MED-systemet.

 

Endvidere besluttede udvalget at afholde ekstraordinært møde mandag den 24. marts 2014 kl. 8.00 med henblik på at drøfte høringssvarene, inden sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den 24. marts 2014 og 1. april 2014.

 

Høringssvarene fremlægges hermed til udvalgets drøftelse med henblik på at afgive indstilling forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Høringsfristen udløb den 19. marts 2014 og der er indkommet høringssvar fra følgende:

 

Handicaprådet

Misbrugscenter Herning

Center for Kommunikation

Socialpsykiatrisk Center

Ungdomscenter Knudmosen

Skovlyset

Lindekollegiet

Birkelund

Rosenholm

Udsatterådet

Forvaltnings-MED og Sektor-MED

Bostøtten

Daghjemmet Virkelyst

Skiftesporet

Tre Birke

Aktivitetshuset Vildbjerg

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på at afgive indstilling forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2014 fastholdes.

Bilag