Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

369. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

370. Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

371. Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

372. Orientering om kampagne målrettet unge vælgere

373. Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

374. Orientering om kvartalsafrapportering fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt profilanalyse af den lokale erhvervsservice

375. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning

376. Den gamle stationsbygning i Aulum

377. Forslag til plan for almene boliger 2014-17

378. Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

379. Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

380. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

381. Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

382. Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

383. Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19 i Sdr. Felding

384. Styringsaftale 2014 på det sociale område m.v.

385. Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

386. Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

387. Herning Vand Holding A/S

388. Salg af kommunale ejendomme

389. Arealsalg på N.O. Hansensvej ved Hammerum efter udbud

390. Salg af areal i Aulum efter udbud

391. Erstatning for anlæg af elkabler i kommunale arealer

392. Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

393. Arealerhvervelse ved ekspropriation