Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

393. Arealerhvervelse ved ekspropriation

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Arealerhvervelse ved ekspropriation