Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

386. Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen har undersøgt muligheden for søndagsåbent på Nederkærgård og indstiller, at der fra 1. april 2014 holdes åbent fra kl. 10-16 i sommerhalvåret (1. april - 1. oktober).

Sagsfremstilling

Der opleves et ønske fra borgerne om at kunne aflevere affald om søndagen. Det skyldes ikke mindst, at mange butikker er begyndt at have åbent om søndagen.

Flere nabokommuner har desuden åbnet op for muligheden, så det undrer nogle borgere, at de ikke kan få samme service i Herning Kommune.

 

Det anbefales dog, at der kun holdes søndagsåbent i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober, hvor det vurderes at være det størst behov.

 

Forvaltningen har vurderet, at ekstraudgifterne til personale og transport vil løbe op i 250.000 kr excl. moms om året for et halvt års søndagsåbent. Det anbefales, at søndagsåbent kun gælder på Nederkærgård, og at der skal være samme bemanding som lørdag, hvor der er 3 personer og en åbningstid fra kl. 10 - 16.

 

Denne ekstraudgift kan finansieres ved at reducere åbningstiderne på andre dage, f.eks. ved at åbne genbrugspladsen senere onsdag til fredag, hvor der er færrest besøgende. Her bemærkes, at det hovedsagligt er erhvervsdrivende, der benytter genbrugspladsen i det tidsrum. Åbningstiderne onsdag til fredag bliver i så fald fra kl. 10-18. 

Alternativt kan finansieringen findes over gebyrerne med et tillæg på 7 kr. excl. moms til øvrige ordninger pr. bolig, dvs. at gebyret i såfald ville stige fra 598 kr til  605 kr excl. moms.

 

Ordningen kan træde i kraft til 1. april 2014.
Økonomi

Ekstraudgiften på 250.000 kr. kan finansieres ved at åbningstiderne på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag. Alternativtover gebyrerne med et tillæg på 7 kr. til øvrige ordninger pr. bolig.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der holdes søndagsåbent på Nederkærgård i sommerhalvåret fra 1. april - 1. oktober med start 1. april 2014,

 

at søndagsåbent finansieres ved, at åbningstiden på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag,

 

at ordningen evalueres efter 1 år, dvs. ca. november 2014.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.