Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

392. Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer