Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

376. Den gamle stationsbygning i Aulum

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Den gamle stationsbygning i Aulum

Sagsresume

Herning Kommune ejer Stationsbygningen i Aulum.

Stationsbygningen er en af de allerældste bygninger i Aulum By, og er bygget sidst i 1800-tallet, den har været anvendt som dels billetudsalg og pakkeudleveringssted for DSB, samtidigt med, at postvæsnet anvendte den anden halvdel af stueetagen til postsortering mv. Den seneste tids udvikling for postvæsnet har gjort, at postvæsnet slet ikke anvenderbygningen mere.


Kommunen har derfor i gangsat arbejdet med at undersøge hvad der skal ske med
bygningen. Forvaltningen undersøger muligheden for at bygningen sælges. I den
forbindelse er Aulum Borgerforeningen blevet kontaktet for at høre om de var interesseret i ejendommen.

Sagsfremstilling

D. 29. august 2013 blev der afholdt et fællesmøde med tre borgere fra Aulum herunder
borgerforeningens formand, Bodil Grove Christensen samt Anne Mette Skjærlund
Knudsen og Peter Valentin fra Herning Kommune.


Mødet endte ud i, at borgergruppen vil undersøge mulighederne for at få støtte til
renovering af stationsbygningen, f.eks. gennem RealDania, mens borgerforeningens
formand skulle lave en beskrivelse af, hvilke tanker de gjorde sig om fremtidig anvendelseaf bygningen.


Borgerforeningens formand har i den mellemliggende periode haft kontakt med folkene
bag renoveringsprojektet for den gule bygning i Vildbjerg, og fået gode råd og vejledning fra dem. Hun har også været ude og se på gamle, renoverede stationsbygninger i Skibbild og Sørvad.


Borgerforeningens forslag til fremtidig anvendelse hvis de køber ejendommen:
Der er mange muligheder for at kunne anvende stationsbygningen til kulturelle formål: 

  • Spillested for mindre koncerter, f.eks. unge, lokale orkestre, gerne i samarbejde med Rockstjernen i Herning.

  • Musikundervisning – f.eks. enkeltmandsundervisning i de små lokaler på første sal

  • Sangværksted – tilholdssted for sangkor mv.

  • Arbejdende værksted for Unge Kunstnere,

  • Udstilling af kunst generelt

  • Forfatterværksted

  • Hyggested for ”unge” ældre, f.eks. kortklubber mv.

  • Strikkeværksted for f.eks. Nørkleklubben under Røde Kors eller strikkeklubben, som ellers mødes på biblioteket, her kan de opbevare materialer

  • Træværksted

 

Borgerforeningen i Aulum, har i forbindelse med tilbagemeldingen til Herning kommune
anmodet om at få minimum ½ års tid, mens de arbejder videre med at få forarbejdet gjort færdigt og endelig undersøgt samarbejdsmuligheder og finansieringsmuligheder mv. De anmoder derfor om at udvalget undlader at beslutte sig for salg/udlejning af bygningen i dette tidsrum.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Borgerforeningen i Aulum får 6 måneder til at arbejde med en plan for en overtagelse
   af ejendommen,

 

at salget af ejendommen afventer dette arbejde og behandles igen på mødet i marts/       april 2014.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.