Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

375. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-9-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning, ønsker at gennemføre total ombygning således at køkken og bad fornyes. Ligeledes bliver de tekniske installationer fornyet. I forbindelse med renoveringen inddrages et værelse, så efterfølgende lejes boligen ud som en 3 værelses bolig.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 3 et-plans huse på hver 93 m2 med egen have beliggende i Hernings vestlige bydel meget tæt på både indkøbsmuligheder, busstoppested og børnehave.

 

Renoveringen omfatter en total ombygning af de 3 fritliggende huse, hvor bl.a. køkken og bad fornyes. De tekniske installationer bliver ligeledes fornyet. Der inddrages i forbindelse med renoveringen et værelse, så efterfølgende lejes boligen ud som en 3 værelses bolig.

 

Boligerne renoveres ved fraflytning. Fenrisvej 2B er i 2011 blevet renoveret, og Fenrisvej 4 er nu opsagt og klar til renovering.

 

Der er i afdelingen afholdt bestyrelsesmøde den 25. januar 2011, hvor det blev vedtaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav tilsagn til tilsvarende renovering i maj 2011, hvorefter en af boliger blev renoveret. Ny ansøges påny.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 825.000 kr. der finansieres ved  lån i Realkredit Danmark på 475.000 kr. Trækningsretten yder et tilskud på 350.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nuværende husleje udgør 3.103 kr. pr. mdr. svarende til 400 kr. pr. m2. Den kommende husleje efter renoveringen er ca. 5.425 kr. pr. mdr., svarende til 700 kr. pr. m2.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør 74,83%, hvilket kræver kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.