Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

372. Orientering om kampagne målrettet unge vælgere

Sagsnr.: 84.03.07-A26-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om kampagne målrettet unge vælgere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har vedtaget en forsøgsordning for brevstemmer på uddannelsesstederne. Forsøget understøttes af en kampagne rettet mod unge vælgere. Kampagnen gennemføres frem mod kommunalvalget i november og indeholder events på uddannelsesstederne og i midtbyen samt annoncering i avis og biograf.

Sagsfremstilling

Projektet har følgende formål:

  • at gøre unge mere aktive i den demokratiske debat

  • at få valgdeltagelse blandt de unge op

  • at gøre kommunalvalget mere nærværende for de unge

  • at få ungdomsrelaterede emner på dagsordnen

 

Design og gennemførelse af kampagnen forestås af markedsføringsbureauet Konceptas, der inddrager unge i begge processer med 3 overordnede formål:

  • at finde de unges interesseområder (dvs. undgå at ramme ved siden af)

  • at finde ud af hvor de unge færdes (dvs. hvor de kan kommunikeres med)

  • involvering med henblik på at skabe ambassadører

 

Den lokale kampagne tager afsæt i den nationale kampagne, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i gangsat "Tænk dig om før du ikke stemmer".

Det lokale tvist består i at skabe en forståelse af, at "kommunen" har konkret betydning for unge. Det er målet at skabe en øget bevidsthed om, at Herning Byråd tager beslutninger af betydning for unge, f.eks. vedrørende ungdomsboliger, miljø, kultur- og fritidstilbud og trafik m.m.

 

Økonomi

Den samlede kampagnepris er 172.000 kr. Beløbet finansieres delvist af midler afsat til events, delvist af midler afsat til afholdelse af valg.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen er taget til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.