Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

387. Herning Vand Holding A/S

Sagsnr.: 06.00.00-A04-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Herning Vand Holding A/S